NÖVÉNYI SZEREK HELYE A MAI GYÓGYSZERKINCSBEN

Diabetes pálya galega. Választható készítmények az 1. típusú diabétesz kezelésére

Látták: Átírás 1 Rédei Dóra és diabetes pálya galega. Szendrei Kálmán Bevezetés Nemzetközi becslések szerint a világon ma a cukorbetegek száma kb. A betegeknek kb. A betegség szekunder következményei súlyosak: érelmeszesedés, szív- és keringési bántalmak, vese- és látóideg-károsodás. Ezek jelentõsen rontják a betegek életminõségét, és hatalmas szociális és gazdasági terhet jelentenek a fejlett világ egészében.

A cukorbetegségben a retina változása

Bár a népies orvoslás szintjén, sõt gyakran az irodalmi forrásokban sem mindig tesznek különbséget a diabétesztípusok között, munkánkban csak a felnõttkori, nem-inzulindependens, ún.

A kollégáktól érkezett kérdésre adott korábbi válaszunkban szó volt arról, hogy a népgyógyászatban a diabétesz kezelésére alkalmazott növényi szerek száma nagy. Minden kontinensen köles street kitchen olyan növények, amelyeket a laikus orvoslás erre a célra alkalmaz [1].

  1. Ginger népi kezelés diabetes
  2. Diabétesz fekélyek ozi kezelés
  3. Role of examinations on macro- and microelements in the research of medicinal plants.
  4. A cukorbetegség tünetei 2 tünetek és kezelés
  5. Gyógynövények a cukorbetegség megelőzésére, kiegészítő kezelésére

Egy részüket a tradicionális orvoslási rendszerek is átvették. Talán még népesebb azoknak a teakeverékeknek a száma, amelyeket ezekbõl a növényi anyagokból korábbi idõk diabetes pálya galega, sõt orvosai és gyógyszerészei állítottak össze a világ minden részén, így hazánkban is. Számtalan, szakemberektõl és anonim szerzõktõl származó, régi keletû és új összetétel, biztos recept szerepel gyógynövényes szakkönyvekben és a fitoterápiával foglalkozó írott és elektronikus irodalomban.

Új jelenség, hogy eddig nálunk ismeretlen, egzotikus növények és termékeik kerülnek ismertetésre és jelennek meg a kínálatban alkalmazási ajánlatokkal. Ezekben az ismertetésekben a termékek eredete, pontos összetétele, termékminõsítési státusza rendszerint pontatlan, hiányos.

A vércukorszint-csökkentõk hatásának vizsgálatára évtizedek óta viszonylag egyszerû, könnyen kivitelezhetõ farmakológiai módszerek pl. Ezek segítségével nagyon sok növény ez irányú hatását vizsgálták, ellenõrizték különbözõ kísérletes modellekben. Az idevonatkozó irodalom rendkívül gazdag. Az ígéretes növények egy részét humán kísérletekben is megvizsgálták. Ma már a vércukorszint mérése egyre inkább rutin, olcsó, do-it-yourself technikává válik, amelyet kevés gyakorlással bárki elvégezhet akár otthon is.

Ennek ellenére, a gyógyszerkutató farmakológusok és a diabetológusok többségi véleménye szerint a diabétesz kezelésében nincs helye kezelése cukorbetegség peroxid kísérletezésnek, kétes terápiás értékû, ezáltal potenciális rizikót jelentõ növényi mono- vagy kombinációs teáknak.

A hivatalos farmakológia és a korszerû elvekre épülõ fitoterápia alapmunkáiból, tan- és kézikönyveibõl a diabétesz-ellenes diabetes pálya galega, az ezekbõl készült teakeverékek, készítmények gyakorlatilag hiányoznak. Tulajdonképpen egy különös, fonák helyzet áll fenn. Az egyik oldalon sok olyan diabetes pálya galega hatású gyógynövényrõl olvashatunk, találunk kísérletes, sõt klinikai adatokat, amelyekrõl a hagyomány, a tradicionális gyógyászati rendszerek és gyakran az orvosok is azt állítják, hogy fogyasztásukkal eredményesen csökkenthetõ a vércukorszint, sõt a vérkoleszterinszint is.

A mai napig gyakoriak a fitoterápiával, növénykémiával és a növényi szerekkel foglalkozó tudományos fórumokon is a pozitív kutatási eredményekrõl szóló beszámolók [2, 3].

Még gyakoribbak a különbözõ magazinokban és a világhálón megjelenõ ismertetések, amelyek azt sugallják, hogy a diabétesz a II. Az indokolatlanul szigorú magyar engedélyezõ hatóság azonban a hazai szabályos alkalmazást meggátolja azzal, hogy azt egyre újabb bizonylatok benyújtásához köti [4, 5]. Ettõl függetlenül a termékajánlat és a termékforgalmazás töretlenül folytatódik, egyre változatosabb termékekkel. A diabéteszes betegek száma magas, érdeklõdésük a természetes gyógyszerek iránt jelentõs.

Ezt a forgalmazók a médián keresztül egyre újabb abszolút biztos szerek ajánlásával táplálják. A másik oldalon viszont az tapasztalható, hogy egyetlen ilyen növény sem vált a diabétesz kezelésére hivatalosan engedélyezett gyógyszerré a fejlett világban.

diabetes pálya galega a diabetes mellitus kezelése által fahéj

Ezek szerint azt mondhatjuk, hogy egy olyan terület iránt mutatkozik folyamatos tudományos érdeklõdés, folyik intenzív experimentális és klinikai munka, amellyel kapcsolatban az diabetes pálya galega finanszírozás és a hatósági szakemberek feltehetõen szkeptikusak, nem várnak a mai terápiás gyakorlatban használható szereket. Kézikönyvek, monográfiák, amelyek az elemzéshez használható információt tartalmaznak.

Ezek többsége átörökített tapasztalati anyag, amelynek pontos eredete bizonytalan. Célzott adatkeresés a PubMed adatbázisban az tõl napjainkig terjedõ idõszakra vonatkozóan az antidiabetic és herbal vagy plant kulcsszavak alapján [9].

Az adatbázisban nyelvi és hozzáférhetõségi okokból nem szereplõ tudományos közleményeket is tanulmányoztunk. A fenti irodalmi forrásokon túl azt is figyelembevettük, hogy a hazai forgalmazásban lévõ drogok és teakeverékek közül melyeket alkalmazzák a cukorbetegek szájhagyomány vagy más információforrás alapján tea adj lábak cukorbetegség kezelésének. Tapasztalatunk szerint olyan kész teakeverékek is forgalomban vannak, amelyek összetételét nem minden esetben támasztják alá írott hagyományok, még kevésbé korszerû irodalmi források.

Tárgyalni kívánjuk ezeket az eseteket is. E három információforrás egymást részben kiegészíti. Mindegyik kínál bizonyos elõnyöket, de sajátos jellegébõl adódóan korlátokkal is rendelkezik. Az elmúlt évtizedek fitoterápiás irodalmában szép számmal szerepelnek olyan növények, amelyeknek vércukorszint-csökkentõ hatást tulajdonítottak. Ezeket korábbi hazai, vagy külföldi munkákból vették át, a legtöbb esetben a hatást bizonyító adatok nélkül.

NÖVÉNYI SZEREK HELYE A MAI GYÓGYSZERKINCSBEN

Az a kevés kivétel, amely kísérletes adatokra vagy humán megfigyelésekre hivatkozik, a mai értékelés szempontjából korlátozott értékû [10, 11]. A vizsgált drogmonográfiák készítése ban kezdõdött azzal a céllal, hogy a hatósági döntésekhez megbízható alapok álljanak rendelkezésre egy-egy drog esetében. Az egyes monográfiák közlését jelentõs adatfeldolgozás és szakértõi, majd bizottsági értékelés elõzte meg.

Ebbõl származnak a korlátok is: az elõkészítési folyamat hosszadalmas összességében több, mint 15 évre nyúlik visszaígy szükségszerûen éppen a számunkra fontos, legfrissebb eredmények nem kerültek értékelésre. A drogok kiválasztása és a terápiás alkalmazások indikációk célzott szûkítése miatt ezek a monográfiák a potenciális, nem kellõen bizonyított alkalmazási lehetõségeket kizárják vagy alárendelten kezelik. Az adatbázisok és a szakirodalomban közölt eredmények friss, értékelhetõ adatokat biztosíthatnak.

diabetes pálya galega kezelése repedések cukorbetegség

A tudományos közlések színvonala azonban széles határok között változik, heterogén mind módszereit, mind az eredmények értékelését illetõen. Ez gyakori tárgya a növényi szerekkel kapcsolatos tudományos és hatósági kritikáknak. Feldolgozásunkban erre figyelemmel voltunk. Munkánkban magyarázatot keresünk a Bevezetõben említett ellentmondásokra olyan gyógynövények példáján keresztül, amelyeket több országban, esetleg egész kontinensen alkalmaznak antidiabetikus teaként, és amelyek hatékonyságára diabetes pálya galega kísérletes és klinikai bizonyítékok is rendelkezésre állnak.

diabetes pálya galega készítmények neuropathia kezelésére során cukorbetegség

Elsõdleges célunk annak a látszólagos vagy valós ellentmondásnak a vizsgálata, hogy a hagyomány és a tradicionális orvoslás alapján javasolt nagyszámú ún. Megvizsgáljuk, hogy mely 1. Galega vulgaris 1 2. Zea mays 1 3. Phaseolus vulgaris, P. A nagyszámú népies szertõl az in vitro in vivo állatkísérletesmajd humán bizonyítás mentén haladva a pozitív értékelést kapó szerek száma szükségszerûen piramisszerûen lecsökken. A klinikai vizsgálatokban is hatékonynak bizonyult, ún.

Választható készítmények az 1. típusú diabétesz kezelésére

A rangsorolásban segítségünkre vannak az Egészségügyi Világszervezet növényi drogok értékelését végzõ szakbizottsága által alkalmazott minõsítési kategóriák és a Yeh és munkatársai által alkalmazott osztályozás [12]. Hazai átörökített adatok, drogok Gyógynövényes kézikönyveink viszonya a külföldi hasonló tárgyú irodalomhoz és a hazai átörökített laikus és orvosi hagyományokhoz nagyon különbözõ, és az évtizedek során változott. Jó példa erre a diabéteszben ajánlott növények és teák száma és összetétele.

Választható készítmények az 1.

Varró Aladár Béla ben megjelent Gyógynövények gyógyhatásai címû, a maga idejében népszerû kézikönyve nem kevesebb, mint 31 olyan hazai eredetû vagy itthon is kapható gyógynövényt sorol fel, amelyet a szerzõ Cukorbaj Diabetes mellitus esetén eredménnyel alkalmazhatónak tart [13]. Az ban megjelent magyar gyógynövény biblia, az Augusztin Jávorka Giovannini Rom: Magyar gyógynövények viszont csak három cukorbaj elleni teát vett át egy ben megjelent német forrásból [14].

Giovannini Diabetes pálya galega Gyógynövényeink címû kis kézikönyve átvette a Varró által javasolt növényrészeket, valamint három teakeveréket ismeretlen eredettel és hármat az említett es német forrásmunkából [15].

diabetes pálya galega cukorbetegség és a gyömbért, a cukorbetegség kezelésében

Rápóti Romváry: Gyógyító növények második kiadásában az ajánlott növények száma mindössze kilenc 10 drogde azok kombinálásával és kiegészítésével nem kevesebb, mint diabetes pálya galega teakeveréket tart alkalmasnak cukorbaj ellen [16]. Késõbbi szakkönyveinkben már egyre kevesebb drogot, illetve teakeveréket ajánlanak kifejezetten cukorbetegség kezelésére.

Két figyelemre méltó dolgot kell megemlítenünk. Az egyik a könyvekben ajánlott gyógynövények, drogok számának idõbeli csökkenése, leszûkülése néhány rendszeresen szereplõ szerre. A másik, amely az elõzõvel összefügg, vagy éppen annak eredménye: a diabétesz teák eltûnése a hivatalos nemzeti szabványos vénymintákból. Az okok elemzése messzire vezet. Nyilvánvalóan szerepet játszottak ebben az idõközben elvégzett kísérletes farmakológiai és fitokémiai vizsgálatok eredményei és a nem recept cukorbetegség len magjai humán klinikai tapasztalatok.

Ennél fontosabb hatást gyakoroltak a múlt század közepétõl megjelenõ gyógyszerek, elõbb az inzulin, majd a szul- 4. Vaccinium myrtillus, V. Urtica globulifera, 6. Morus alba, M. Külön hálával tartozunk Horniczky Anikó odaadó segítségéért. A Rápóti Romváry kézikönyv még a kilenc teakeverék közül ötöt korábbi nemzeti cseh, lengyel, román vénymintákból vett át. Ezek szerint egészen a as évekig elfogadott, sõt mintegy hivatalos volt a gyógynövények és gyógyteák alkalmazása a diabétesz kezelésben.

Ezt követõen az egyszerûbben alkalmazható, korszerûbb gyógyszerek hatására az orvosok érdeklõdése megváltozott, és a cukorbetegség esetén javasolt teakeverékek eltûntek a hivatalos gyógyszerkincsbõl.

A késõbb megjelenõ fontosabb kézikönyvek már csak néhány drog esetében említik a vércukorszint-csökkentõként való alkalmazást a népgyógyászati felhasználások között. Egyes irodalmi becslések szerint azon növények száma, amelyeket a világ valamely részén átörökített hagyomány alapján vércukorszint-csökkentésre alkalmaztak esetleg még ma is használnaktöbb mint háromszáz lehet.

Gyógynövényismeret

Ezek bemutatása rendkívül terjedelmes lenne. A külföldi irodalommal a következõ fejezetekben foglalkozunk. A hét növény botanikailag és növénykémiai szempontból is eléggé heterogén csoportot képez; mindöszsze a Galega officinalis és a Phaseolus vulgaris Fabaceae tartozik azonos növénycsaládba. Kémiai összetevõiket tekintve azonban ezek is eltérõ jellegûek. A kecskeruta egyike a legrégebben ismert, cukorbetegségben használt népies szereknek nálunk és külföldön is.

Publikált tudományos vizsgálatok A PubMed adatbázisban az utolsó tíz évben antidiabetikus hatású növényekkel kapcsolatban jelentõs számú, összesen közlést találtunk, ebbõl 70 review jellegû [9].

Encefalopátia cukorbetegeknél

Ezen kívül figyelembe vettünk olyan jelentõsebb növénykémiai, farmakológiai, élelmiszerelemzési, dietetikai és fitoterápiával foglalkozó közleményeket és kézikönyveket is, diabetes pálya galega nyelvi és hozzáférhetõségi okokból sem a nagy adatbázisokban, sem a kizárólag angolszász irodalmat feldolgozó összefoglaló elemzésekben, mint például Yeh és munkatársai klinikai értékelése [12], nem szerepelnek. Ilyen a magyar információforrások legnagyobb része, de ide sorolható a nem angol nyelvû irodalom tetemes hányada is.

A tárgyhoz közvetlenül kapcsolódó közlemények nagy száma önmagában is jelzi, hogy ma is intenzív kutatás folyik olyan növényekkel kapcsolatosan, amelyeket egyes országokban hagyományos alapon, vagy a helyi orvoslásban vércukorszint-csökkentésre alkalmaznak.

A kísérletes munkák fõ területei a következõk: a A tradicionális források vizsgálata, népgyógyászatban alkalmazott növények, alkalmazási módok. A rendelkezésre álló nagy anyagból néhány fontos szempont külön tárgyalást érdemel. A Kárpát-medencében alkalmazott növények vizsgáltsága A közölt adatok alapján a Galega officinalis tekinthetõ a legrészletesebben vizsgált növénynek a hazai vércukorszint-csökkentõk közül. A vele kapcsolatos irodalom azonban csaknem fél évszázados.

Toxicitására utaló korai adatokra hivatkozva alkalmazását antidiabetikus teaként ma sehol sem ajánlják. Ezzel diabetes pálya galega a többi népiesen gyakran alkalmazott drog: a kukoricabibe kukoricabajuszaz eperfalevél, az áfonyalevél, a bab terméshéja babhéja gyermekláncfûgyökér és a csalánlevél hatékonyságával és kémiai összetételével kapcsolatos ismereteink egyaránt gyengék.

Bár nagyon 5 Diabetes pálya galega a helyzet a kukoricabajusz néven ismert droggal. Az elmúlt évtizedben nagyon kevés vizsgálatot végeztek ezzel a nagyon népszerû tradicionális droggal kapcsolatosan. Pozitívum, hogy ezévben japán szerzõk, Suzuki és munkatársai közölték, hogy a kukoricabibe vizes kivonata hatékonyan gátolni képes a diabéteszes vese hiperfiltrációjának progresszióját [17].

Az eperfa levelét nemcsak a Kárpát-medencében, de Európa-szerte, valamint Ázsia és Latin-Amerika több országában is alkalmazzák vércukorszint csökkentõként a népgyógyászatban. Az elmúlt évtized irodalmában valóban megjelent néhány állatkísérletes tanulmány egy ázsiai rokon faj, a Morus indica levelének antidiabetikus hatásáról. Levelének vizes kivonata állatkísérletekben lassította a diabéteszes retinopátia kialakulását, csökkentette a glükozuriát és a diabéteszt gyakran kísérõ lipidémiát és hipertenziót is [18].

Egy pakisztáni közlés szerint diabetes pálya galega Morus alba ott is népszerû antidiabetikus szer, azonban levelének szeszes kivonata nem, míg a Taraxaci radix enyhén képes fokozni az inzulinszekréciót [19].

A gyermekláncfûgyökér antidiabetikus hatását állatkísérletekben több közlemény megerõsíti. Egy török biokémikus csoport néhány hónapja közölte, hogy a drog vizes kivonata α-glikozidáz gátló hatású [20]. Ez esetleg a gyökér gazdag fruktozán tartalmával függhet össze. Hasonló megállapítást tettek a csalánra vonatkozóan is. Egy marokkói farmakológus csoport glükózterheléses kísérletekben megerõsítette a csalán kedvezõ hatását, és arra a következtetésre jutott, hogy a hatás részben az intesztinális glükózfelszívódás lassításán alapul, amely a beadást követõen kb.

Az iráni Farzami és munkatársai leszögezik, hogy a csalánt már Avicenna óta alkalmazzák vércukorszint-csökkentõként Iránban is. Kivonata és egy dúsított lektinfrakciója állatkísérletekben jelentõsen kb. A fenti, részben egymásnak ellentmondó kísérletes eredmények és feltételezések további tisztázást és megerõsítést igényelnek.

diabetes pálya galega babérlevél diabétesz kezelésében

Jellemzõ, hogy Svanston-Flatt munkacsoportja ben negatív eredményre jutott a Taraxacum officinale és az Urtica dioica, sõt a más kutató csoportok által szintén hatásosnak talált Trigonella foenumgraecum hatását illetõen is [23]. Összességében megállapíthatjuk, hogy a Magyarországon tradicionálisan leggyakrabban alkalmazott növényekkel kapcsolatban a hivatalos értékelés számára kevés tudományosan megalapozott preklinikai információ áll rendelkezésre.

Jellemzõ, hogy ezekrõl a növényekrõl a diabétesz vonatkozásában a PubMed adatbázisban is kevés farmakológiai és fitokémiai információt találtunk, s ezek sem magyar, hanem külföldi szerzõktõl származnak. Közleményünk 2.

Etnobotanikai gyûjtések és farmakológiai szûrõvizsgálatok Az elmúlt tíz év során több olyan etnofarmakológiai jellegû közlemény jelent meg, amely valamelyik kontinensen, egy-egy nagyobb országban vagy egy adott kultúrkörben cukorbetegség esetén alkalmazott növényeket regisztrálja, illetve kísérletes farmakológiai szûrõvizsgálattal ellenõrzi és rangsorolja. Elõbbire példaként megemlítjük Neuwinger farmakobotanikai tanulmányát, amely a közép- és nyugat-afrikai gyógyászatban alkalmazott növényfajt tárgyal [24].

India túlnyomórészt vegetáriánus lakosságával és fejlett tradicionális gyógyászati rendszereivel ebben a vonatkozásban is gazdag tárháza a felhalmozott tradicionális ismeretanyagnak. Az Indiában alkalmazott növényekkel több jelentõs farmakológiai szûrést végeztek. A tanulmányok többsége az ayurvédikus orvoslásban alkalmazott szerekkel foglalkozik. Grover és munkatársai ben irodalmi elemzést diabetes pálya galega az Indiában népszerû antidiabetikus növényekrõl.

A vizsgált 45 növény és növényi termék közül et emeltek ki hatékonyságuk és vizsgáltságuk alapján II. Úgy véljük, a Bevezetõben felvetett alapkérdés szempontjából egy dolog feltétlenül figyelmet érdemel. A gazdag indiai és külföldi irodalomból megállapítható, hogy a szerzõk által vizsgált fajok jelentõs részét más kutatók is vizsgálták és egy részüket humán relációban is hatékonynak találták.

Ilyenek a Coccinia indica, Gymnema sylvestre, Pterocarpus marsupium, Trigonella foenum-graecum, Momordica charantia, Ficus fajok, Ocimum sanctum e növényekrõl bõvebben lásd a 2.

Ezek tekinthetõk az indiai tradicionális diabéteszprevencióban és -kezelésben alkalmazott legrészletesebben vizsgált növényeknek. Lemus és munkatársai a chilei népies orvoslásban alkalmazott négy növény Bauhinia candicans, Galega officinalis, Morus alba és Rubus ulmifolius hatását vizsgálták.

Közülük a Bauhinia candicans és a Rubus ulmifolius mutatkozott a leghatékonyabbnak. Feltûnõ, hogy a Galega officinalist kecskeruta Dél-Amerikában is ugyanarra a célra alkalmazza a hagyományos orvoslás, mint Európában, de nem ezt találták a chilei szerzõk a leghatékonyabbnak [27].

Vinca rosea Allium cepa Momordica charantia 2.

diabetes pálya galega szerszám cukorbetegség kezelésére 1 típus

Tragia involucrata Premna integrifolia Allium sativum Mucuna pruriens 3. Gymnema sylvestre Mucuna pruriens Aloe vera Murraya koenigii 4. Pterocarpus marsupium Terminalia bellirica Brassica juncea Ocimum sanctum 5.