Foltok a lábak viszkető diabéteszében

Diabetic neuropathy bmj best practice. Diabetes mellitus endokrinológiai fórum

Elieson, Dömötör Zsuzsanna, Köteles Ferenc A D-vitamin-szint, az elektrofiziológiai tünetek és a fájdalom közötti összefüggés carpalis alagút szindróma esetén English Bekir Enes Demiryurek, Aslı Sentürk Az idiopathiás intracranialis hipertenzió korszerû diagnózisa és kezelése Hungarian Salomváry Bernadett, Pánczél Gyula, Markia Balázs, Nagy Gábor Segíti-e a carpal tunnel szindróma csuklótáji alagútszindróma, CTS elektrodiagnózisát a nervus medianus és az ulnaris ideg szenzoros vezetési sebességének összehasonlítása?

Elieson, Zsuzsanna Dömötör, Ferenc Köteles Correlation of vitamin D levels with electrophysiological findings and pain in the patients with Carpal Tunnel Syndrome English Bekir Enes Demiryurek, Aslı Sentürk Current diagnosis and treatment of idiopathic intracranial hypertension Hungarian Bernadett Salomváry, Gyula Pánczél, Balázs Markia, Gábor Nagy Does the comparison of median-to-ulnar nerve sensory conduction add an additional value in electrodiagnosis of carpal tunnel syndrome?

Telefon: ; fax:A Literatura Medica Kiadó az Ideggyógyászati Szemlében közölt hirdetések tartalmáért nem vállal felelôsséget. Kiadja és terjeszti: a LifeTime Media Kft. Az utóbbi idôben és jelenleg is számos kutatás foglalkozik nemcsak a cukorbetegség és az idegrendszer kölcsönhatásaival, az agy finomszerkezeti és funkcionális elváltozásaival, hanem az antidiabetikus kezelések kognitív vonatkozásaival is.

A diabetes mellitus mindkét típusában megjelenhetnek a kognitív hanyatlás és a depresszió tünetei, és álmatlanság, szorongás, distressz szintén elôfordulhatnak.

Mindezek a diabetesszel és egymással kétirányú kapcsolatok révén további egészségés életminôség-romlást eredményezhetnek, ezért is fontos, hogy minden résztvevô, aki a betegek ellátásában szerepet kap, idôben tudomást szerezzen a fennálló zavarokról. A magasabb kockázat megállapítása és a szûrôvizsgálatok szintén javíthatnák a diabetes prognózisát és a szövôdmények megelôzését.

Kulcsszavak: diabetes, dementia, depresszió, distressz, alvás-ébrenléti ritmus The number of people living with diabetes continues to rise. Therefore neurologists or other health care practitioners may be increasingly faced with comorbid neuropsychiatric disorders commonly presented by diabetic patients.

More recently there has been an increasing research interest not only in the interactions between diabetes and the nervous system, the fine structure and functional changes of the brain, but also in the cognitive aspects of antidiabetic treatments. Patients with both types of diabetes mellitus may show signs of cognitive decline, and depression.

Comorbid insomnia, anxiety, and distress may also occur.

soraiban láb cukorbetegség kezelésének

The bi-directional relationships between all these phenomena as well as their connection with diabetes can lead to further health and quality of life deterioration. Therefore it is important that all practitioners involved in the care of diabetic patients recognize the presence of comorbid neuropsychiatric disturbances early on during the healthcare process.

Identifying higher risk patients and early screening could improve the prognosis of diabetes and may prevent complications.

típusú diabétesz kezelésére 1 izrael vélemény

Telefon:Érkezett: május Elfogadva: június Az utóbbi két-három évtizedben világszerte megkétszerezôdött a cukorbetegség elôfordulási gyakorisága 1. A diabetes mellitusszal kapcsolatos teendôk felszaporodása a mindennapi orvosi gyakorlatban is jól érezhetô, és számos kérdés, feladat mutatkozik a betegellátás szervezésében, finanszírozásában is.

Ebben a hosszú távú egészségügyi tervezésre is vonatkozó nagy kihí - Ideggyogy Sz ;70 9 10 : 6 vásban kisebb jelentôségûnek tûnhet a cukorbetegséggel élôk hangulatával és kognitív állapotával történô foglalkozás. Jelenleg sem a romániai, sem a magyarországi diabetológiai irányelvek nem tartalmaznak ezekre vonatkozó diabetic neuropathy bmj best practice, bár az utóbbiakban van utalás a szövôdmények, társbetegségek általános mellôzésének okaira 3, 4.

A legismertebb nemzetközi ajánlások, számos szakirodalmi adatra is hivatkozva, külön fejezetben tárgyalják a cukorbetegség kapcsolatát a kognitív funkciókkal és a lélektani zavarokkal, azt sugallva, hogy a hatékony és teljes betegellátásnak ezek is fontos részei, különösen az idôskorú betegeknél 5 8.

Magyar nyelven több összefoglaló tanulmány is foglalkozott a cukorbetegség és a kognitív funkciók kapcsolatával az Orvosi Hetilapban, román nyelven a diabetes és a depresszió kölcsönhatásáról jelent meg családorvosoknak szánt referáló cikk A gyakorló neurológusok naponta találkoznak a cukorbetegség szövôdményeivel és színes társpatológiai vonatkozásaival, tôlük pedig elvárható, hogy érzékenyebben figyeljék a betegek szellemi és lelkiállapotát, és ismerjék fel az esetleg még csak kezdôdô változásokat, illetve jelezzék, ha utánkövetést igénylô nagyobb kockázat van jelen.

Diabetes, kognitív hanyatlás, dementia A 2-es típusú cukorbetegség általában a kognitív hanyatlás, de külön-külön az enyhe kognitív deficit, az Alzheimer-kór és a vascularis dementia kockázatát is növeli, leginkább a 65 év fölötti korcsoportban Leginkább érintettek a motoros készségek, a végrehajtó funkciók, a gondolkodás sebessége, a verbális és vizuális memória Kognitív zavarok 1- es diabetic neuropathy bmj best practice cukorbetegségben is elôfordulnak, elsôsorban akkor, ha korai, kisgyerekkori volt a kezdet Az agy inzulinrezisztenciájára és a cukorbetegséggel közös neurodegenerációra hivatkozva az Alzheimer-kórt 3-as típusú diabetic neuropathy bmj best practice is tekintik Magyarországi, stroke-ot elszenvedett betegek járóbeteg-rendelésen elvégzett keresztmetszeti vizsgálatakor az életkor, az iskolázottság, valamint a Barthel-index mellett a kockázati tényezôk közül egyedül a cukorbetegség állt kapcsolatban a kognitív deficittel, míg a magas vérnyomás, dohányzás, a hypercholesterinaemia, az alkoholfogyasztás, a coronariabetegség és a perifériás arteriopathia esetében ez nem igazolódott A diabetes és a kognitív zavar összetett kórélettani háttere csak részben tisztázott: 1.

A tartósan magas vércukorszint a mértéktôl is függôen rontja a kognitív funkciókat, de a hyper - glykaemia a dementia kockázati tényezôje diabetes hiányában is 18, A hypoglykaemiás eseményeknek szintén fontos szerepük lehet a szellemi teljesítôképesség romlásában A diabetes, de a hypoglykaemia és a kognitív hanyatlás között is kétirányú a kapcsolat, a kognitív teljesítmény csökkenése megnehezíti a beteg együttmûködését, ezáltal a cukorbetegség kezelését, és ez több hypoglykaemiás eseményt is eredményez 21, A kórbonctani vizsgálatok cukorbetegség és kognitív hanyatlás társulásakor jellemzôbbnek találták a cerebrovascularis károsodásokat, azaz a különbözô méretû infarktusokat a degeneratív, Alzheimer-típusú elváltozásokkal szemben A neuroimagisztikai vizsgálatok mindkét típusú cukorbetegség esetén találtak a kognitív funkciócsökkenéssel összefüggésben levô regionális vagy globális agyi térfogatcsökkenést.

Az MR-vizsgálattal becsült agyi életkor átlagosan 4,6 évvel volt magasabb 2-es típusú diabetesszel élôknél a kontrollcsoporthoz viszonyítva, diabetic neuropathy bmj best practice ez gyengébb kognitív teljesítménnyel, valamint több depressziós tünettel társult A szürkeállomány csökkenését mérték a hippocampusban, a nucleus caudatusban, a frontális és temporalis régiókban, azt sugallva, hogy a 2-es típusú diabetes által okozott degeneratív elváltozások hasonlóak azokhoz, amiket Alz - heimer-kórban ismernek A kisérbetegségre utaló lacunaris infarktusok, a fehérállományban jelfokozódással járó elváltozások száma és mértéke korrelált a kognitív zavarokkal 1-es és 2-es típusú diabetesben, gyakrabban az utóbbi esetében, és kiemelten a depresszív és szorongásos tünetek jelenlétében 26, Diffúziós tenzoros képalkotással, illetve funkcionális MR-vizsgálatokkal mind strukturális, mind funkcionális neuralis hálózati elváltozások megjelentek kognitív zavarban szenvedô cukorbetegséggel élôknél.

Kimutatható volt az alaphelyzeti hálózati aktivitás és a dorsalis figyelmi rendszer zavara a hálózatokon belül és a hálózatok között is Diabetesben az agy konnektivitási zavarait PETvizsgálatok is igazolták, és enyhe kognitív deficit Szatmári: Diabetes, dementia, depresszió, distressz 7 társulása esetén a glükózmetabolizmus zavarát, és kifejezettebb agyi atrófiát találtak kontrollcsoportokhoz képest 29, Diabetes, depresszió, distressz A cukorbetegség 1-es és 2-es típusában és fôleg nôknél gyakori a depresszió, de a depresszió is elôsegíti a cukorbetegség kialakulását, illetve ko - morbiditás esetén rontja a beteg öngondoskodását A diabetes és a depresszió kölcsönhatása jelen - tôsnek tûnik, de a háttérben rejlô okok nem kellôképpen tisztázottak 31, A diabetes és depresszió együtt még inkább gyorsítják a kognitív hanyatlást, jelentôsen növelik a dementia kockázatát, és a közös hatás mértéke különösen aggasztó a 65 évnél fiatalabb betegek esetében 33, A dementia és a depresszió hatására csökken a betegek fizikai aktivitása, nehéz a megfelelô étrend betartása, bizonytalan az otthoni vércukormérés és a gyógyszerek adagolása, elmaradhat a hypoglykaemia tüneteinek a felismerése, gyakoribbak az elesések, és nô az egyéb szövôdmények száma 6, A szorongásos zavarok, illetve tünetek is sokszor társulnak cukorbetegséggel, ezek között a hypoglykaemiára és az injekciókra irányuló félelem a legjellemzôbb A diabeteses distressz nem csak gyakori, hanem jelentôsen befolyásolhatja a beteg öngondoskodását, a helyes vércukorszintmérésen, gyógyszerelésen, táplálkozáson kívül, beleértve a fizikai aktivitást is 7.

Mind a kutatásban, mind a betegellátásban elôfordulnak hiányosságok a depresszió, a depresszív tüntetek, valamint a distressz értelmezésében, a betegtôl nyert adatok besorolásában, a fogalmak pontos használatában A depressziót mint hangulatzavar-betegséget a megfelelô klinikai kritériumok teljesülésekor lehet diagnosztizálni, DSM vagy BNO szerint, és az a helyes, ha cukorbetegségben szenvedôknél is megfelelô képe sítésû szakember állapítja meg, lehetôleg strukturált klinikai interjú segítségével A depresszív tünetek tehát önmagukban nem jelentenek a cukorbetegség ásványvizek kezelése, felmérésükre szokták használni a különbözô skálákat Beck- Hamiltonskála stb.

A diabeteses distressz a cu korbetegség és következményei miatt jelentkezô összetett érzelmi válasz, ami sokkal gyakoribb, mint a depresszió.

A cukorbetegségre hagymát lehet enni Iskola és cukorbetegség képek Diabetes mellitus, often simply referred to as diabetes is a group of metabolic diseases in which a person has high blood sugar, either because the body does not produce enough insulin, or because cells do not respond to the insulin that is produced.

A tünetegyüttesben megjelennek a félelem, aggódás, szorongás, szomorúság, amelyeket a cukorbetegséggel kapcsolatos negatív élmények váltanak ki a betegbôl 36, A diabetes distressz skála DDS segítségével betegségspecifikusan lehet értékelni a tünetek jelenlétét és azok mértékét Az említett fogalmak között természetesen jelentôs átfedések vannak, és ezek pontos használata elengedhetetlen a klinikai kutatásokban, de nyitott marad a kérdés, hogy ez mennyire lényeges és lehetséges azokban a helyzetekben, viszketés az intim zóna nőknél kezelés cukorbetegség nem pszichiáter vagy pszichológus értékeli a cukorbetegséggel élô személy hangulati és érzelmi állapotát.

Az alapellá - tás elsô lépcsôjén inkább vagy legalább azt kellene felismerni, hogy lélektani szempontból megoldandó tennivalók vannak a beteggel kapcsolatosan. Alvás-ébrenléti ritmus, diabetes, depresszió és kognitív hanyatlás Az alvás idejének megrövidülése és minôségének romlása immár civilizációs betegségnek számít, aminek közegészségügyi jelentôsége nagy, figyelembe véve, hogy az alvás egyrészt fontos szerepet játszik a mentális és fizikai egészség megôrzésében, másrészt számos akut vagy krónikus megbetegedés az alvás minôségének csökkenésével társul, vagy azt vonja maga után Jelentôs mennyiségû kutatás támasztja alá a rövid, rossz minôségû, illetve rosszul idôzített alvásnak a diabetes és a depresszió emelkedett kockázatával, valamint a kognitív teljesítménycsökkenéssel fennálló összefüggéseit Valamennyi progrediáló agyi degeneratív betegség együtt jár az alvás és a napszaki cirkadián ritmus zavarával, melyek gyakran a betegség elsô jeleként mutatkoznak 43, Jóllehet az ok-okozati tényezôk folyamatos kutatás tárgyát képezik, az eddigi eredmények arra is utalnak, hogy az alvás és a cirkadián ritmus, többek között a hypothalamus-hypophysis-mellékvese tengely glükokortikoid-szabályozására kifejtett modulációja révén, egy idôben befolyásolják az emocionális diszpozíciót, az inzulintoleranciát, sôt közvetlenül kihatnak a neuroprotekció és neurogenesis folyamataira is 45, Ezért az alvás és a cirkadián zavarok a depresszió, a diabetes és a dementia komorbiditásának egyik jelentôs láncszemét képezhetik, melynek idôben való felismerése és kezelése fontos lehet a prognózis szempontjából Speciális kutatási területet nyitottak meg azok a tanulmányok, melyek szerint mind a depresszió, mind a metabolikus zavarok például megnövekedett testtömegindex gyakoribbak és súlyosabbak a késôi esti napszaki preferenciát mutató személyekben, amit óragén-polimorfizmussal is hoztak Ideggyogy Sz ;70 9 10 : 8 már kapcsolatba 48, Ez utóbbiak a rövid alvásnak a metabolikus zavarokkal való összefüggését is befolyásolják, és ezáltal további bizonyítékot szolgáltatnak arra vonatkozóan, hogy a metabolizmus, valamint az agyi és pszichés egészség szorosan kapcsolódnak az alvás-ébrenléti ritmus sajátosságaihoz Kezelési lehetôségek Diabetes mellitusban mind az antidepresszáns gyógyszerek, mind a különbözô pszichoterápiás diabetic neuropathy bmj best practice hatékonyan csökkentik a depresszióhoz és a distresszhez tartozó tüneteket, de a hosszú távú befolyásuk a vércukorszint alakulására nem egy - értelmûek 6, A cukorbetegséggel élôk kognitív hanyatlását hatékonyan befolyásoló specifikus kezelés nem áll rendelkezésünkre, de a vércukorcsökkentô szerek közül több is ígéretesnek tûnik a szellemi teljesítmény javítására: az intranasalis inzulin, az inkretinalapú antidiabetikumok, a metformin, a tiazolidindionok Továbbá, amennyiben alvási zavar vagy az alvás-ébrenléti cirkadián ritmust érintô rendellenesség például megkésett alvásfázis szindróma gyanítható, annak szakorvosi kivizsgálása és terápiás kezelése javallt a fentiekben bemutatott kutatások tükrében.

Az ACCORD-MIND tanulmányban azt találták, hogy idôsebbeknél 2-es típusú cukorbetegségben az intenzív glükóz- vérnyomás- és lipidkontroll nincs kedvezô hatással az agy térfogatának változására és a kognitív teljesítményre 80 hónap után Az életmódbeli változtatások, vagyis a fogyással járó szigorú étrend és fizikai aktivitás javította a hangulatot és az életminôséget túlsúlyos betegeknél 2-es típusú diabetesben, de 10 év után nem eredményezett jobb kognitív diabetic neuropathy bmj best practice a standard ellátáshoz képest 54, A jelenlegi adatok birtokában a diabetes és a kognitív funkciók viszonylatában a hypoglykaemia elkerülése az egyik legfontosabb szempont, ezért a kezelés megtervezését az óvatosság kell, hogy jellemezze, különösen idôskorú, cukorbetegséggel élôk esetében 6, 8.

Tennivalók El kellene érni azt, hogy a cukorbetegséggel élôk és környezetük, illetve a velük alapszinten foglalkozó szakemberek érzékenyek legyenek a diabetes, a kognitív funkciók, a depresszió, a distressz összefüggéseire.

Mindezek bármelyik életkorra vonat - koz nak, de nem egyértelmû, hogy mikortól lenne érdemes szûrôvizsgálatokat kezdeményezni a kognitív hanyatlás korai felismerésére, az ajánlások évet jelölnek meg 5, 7. Exalto és munkatársai ban olyan kockázatbecslô skálát dolgoztak ki DSDRS diabetes specific dementia risk scoreami 10 évre jósolja meg a dementia kockázatát 60 évesnél idôsebb, cukorbetegséggel élôknél A skála alapján három fô kategóriában gyûlnek a dementia magasabb kockázatát jelentô pontok: 1.

A kognitív funkciók károsodása az anamnézis, heteroanamnézis során kiderülhet; a közismert MMSE-n kívül a MoCA talán még alkalmasabb teszt a tájékozódásra, de a nagyon gyorsan elvégezhetô Mini-cog teszt is segíthet a neurokognitív zavar gyanújának felvetésére A depressziós betegek felismerését elôsegítheti a beszélgetés során feltett két kérdés: Az elmúlt hónap során gyakran érezte magát levertnek, szomorúnak, reménytelennek?

Összefoglalva a lehetôségeket és javaslatokat: 1.

A cukorbetegséggel élôvel történô foglalkozásnak legyen része a kognitív teljesítmény, a hangulat, az alvás és más pszichoszociális összetevôk megfigyelése, az esetleges zavarok felismerése. Az elsô találkozáskor vagy az ellenôrzô vizsgálatok során idôszakosan egyszerû kérdésekkel tá - jékozódjunk az érzelmi és kognitív állapotról.

Rövid, gyorsan begyakorolható tesztekkel még jobban lehet azonosítani a már érintett betegeket, vizsgálni lehet a magasabb kockázatúakat, illetve, ahol a kezelés után egy ujj amputáció során cukorbetegség, szûrôvizsgálatok végezhetôek. Körülbelül 65 éves kor fölött lenne indokolt évente szûrôvizsgálat a kognitív hanyatlás és a depresszió felismerésére cukorbetegséggel élôk körében.

Халохот ударился сначала о внешнюю стену и только затем о ступени, после чего, кувыркаясь, полетел головой. Пистолет выпал из его рук и звонко ударился о камень. Халохот пролетел пять полных витков спирали и замер.

A megfelelô kompetenciájú szakember segítsen a gyanús esetek elbírálásában, a felismert zavarok kezelésében, utánkövetésében, a további teendôk megtervezésében. Kognitív hanyatlás esetén cukorbetegséggel élôknél is indokolt a részletes neurológiai, pszichiátriai és imagisztikai vizsgálat. A diabetes, kognitív hanyatlás, depresszió, di - stressz, alvászavarok, valamint más neuropszichiátriai tünetek társulása csak multidiszciplináris meg- Szatmári: Diabetes, dementia, depresszió, distressz 9 közelítéssel diagnosztizálható és kezelhetô hatékonyan.

SZEMLE IDEGGYÓGYÁSZATI SZÁM SZEPTEMBER ÉVFOLYAM

Következtetés A cukorbetegség ellátásában egyre sürgetôbb a minél szélesebb körû összefogás Közép- és Kelet- Európában is. Mindebben a neurológiai, pszichiátriai és pszichológiai szempontok több figyelmet kívánnak, lehetôleg az alapellátást végzô szakemberek további túlterhelése nélkül, a páciensek érdekeit és a megelôzést tartva legfontosabbnak ezeken a területeken is.

Collaboration, N. Worldwide trends in diabetic neuropathy bmj best practice since a pooled analysis of population-based studies with 4. Lancet ; diabetic neuropathy bmj best practice International Diabetes, F.

IDF Diabetes Atlas, 7th edn.

Diabetes mellitus endokrinológiai fórum

Brussels, Belgium Egészségügyi szakmai irányelv A diabetes mellitus kórismézésérôl, a cukorbetegek antihyperglykaemiás kezelésérôl és gondozásáról felnôttkorban szerk. Ghid medical pentru îngrijirea pacienţilor cu diabet zaharat.

a diabetes mellitus kezelése 2 típusú adagolás készítmények

Medical care guidelines for patients with diabetes. European Diabetes Working Party for Older People clinical guidelines for type a diabetes mellitus kezelése 2 almaecetet diabetes mellitus. Executive summary. International Diabetes Federation. Global guideline.

  1. Беккер ответил по-испански: - Мне нужно поговорить с Мануэлем.
  2. SZEMLE IDEGGYÓGYÁSZATI SZÁM SZEPTEMBER ÉVFOLYAM - PDF Ingyenes letöltés
  3. Kukoricadara cukorbetegeknek
  4.  Да, сэр, - сказала Мидж.
  5. Modern módszerek 1. típusú diabetesz kezelésére amerikában

Managing older people with type 2 diabetes. Diabetes Care ;39 12 : American Diabetes Association. Older Adults. Changes in cognitive function in patients with diabetes mellitus. Cog - nitive functions in type 1 and type 2 diabetes.

Depression in some categories of diabetes patients. Diabetes as a risk factor for dementia and mild cognitive impairment: a metaanalysis of longitudinal studies. Magnitude of cognitive dysfunction in adults with type 2 diabetes: a meta-analysis of six cognitive do - mains and the most frequently reported neuropsychological tests within domains.

Neuropsychological profiles of young people with type 1 diabetes 12 yr after disease onset. Impaired insulin and insulin-like growth factor expression and signaling mechanisms in Alzhei - mer s disease is this type 3 diabetes? Screening of vascular cognitive impairment on a Hun - garian cohort. Complex mechanisms linking neurocognitive dysfunction to insulin resistance and other metabolic dysfunction. Diabetes in midlife and cognitive change over 20 years: a cohort study.

Glucose levels and risk of dementia. Hypoglycemic episodes and risk of dementia in older patients with type 2 diabetes mellitus.